תוכנה ואפליקציה לניהול ואחזקת מבנים

DARIMPO

תוכנה ואפליקציה לניהול ואחזקת מבנים.

מערכת אחת עם אפליקציה המתכללת את ניהול כל תחומי ניהול, אחזקה, גבייה וקהילת הבניין.
תיק מבנה דיגיטלי מגובה בענן הכולל ממשק ייעודי לדיווח תקלות ע"י הדיירים ישירות לאנשי השטח שהוגדרו, ניהול משימות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת (ביקורות). אפשרויות ניהול עובדים  ובעלי מקצוע.
אפליקציה עם אפשרויות ניהול גבייה ומעקב תשלום, כולל ביצוע תשלומים בכרטיס אשראי ו-bit. יצירת תקשורת שוטפת עם הדיירים, מערכת קלה ונגישה.

פירוט הרשאות:

שירות

מתחילים

מקצוענים

אחזקה 360

ניהול תקלות אחזקה ותיק בניין דיגיטלי

V

V

V

ניהול דיירים

V

V

V

התראות לאפליקציה ולמייל

V

V

V

ניהול אחזקה מונעת וביקורות

X

V

V

ניהול ומעקב תשלומים

X

V

V

תשלום ועד בית באשראי ו-bit

X

V

V

ניהול עובדים ובעלי מקצוע

X

V

V

סטטיסטיקות ודוחות

X

V

V

לוח מודעות לדיירים

X

V

V

יצירת סקרים

X

V

V

ניהול מועדון דיירים

X

V

V

עמוד פרטי החברה

X

V

V

תמיכה טכנית

X

V

V

ניהול תקלות רכוש פרטי

X

X

V

תיק דירה דיגיטלי

X

X

V

*התממשקות למערכת ניהול חשבוניות והרחבות נוספות בהתאם לצרכי הארגון.

פירוט הרשאות לפי חבילה:

שירות

מתחילים

ממשק ניהול תקלות אחזקה, ניהול דיירים וקבלת התראות לאפליקציה ולמייל

V

ניהול תיק בניין דיגיטלי הכולל אחזקה מונעת וניהול עובדים ובעלי מקצוע לפי הרשאות

X

ניהול מעקב ותשלומים, כולל אפשרויות תשלום באשראי ו-bit

X

פילוח סטטיסטי ומכלול דוחות הכנסות / הוצאות / מאזן / משימות

X

ניהול קהילת הבניין, ניהול הודעות, לוח מודעות והזמנת מועדון דיירים 

X

ניהול תקלות שבר ברכוש פרטי

X

 

שירות

מקצוענים

ממשק ניהול תקלות אחזקה, ניהול דיירים וקבלת התראות לאפליקציה ולמייל

V

ניהול תיק בניין דיגיטלי הכולל אחזקה מונעת וניהול עובדים ובעלי מקצוע לפי הרשאות

V

ניהול מעקב ותשלומים, כולל אפשרויות תשלום באשראי ו-bit

V

פילוח סטטיסטי ומכלול דוחות הכנסות / הוצאות / מאזן / משימות

V

ניהול קהילת הבניין, ניהול הודעות, לוח מודעות והזמנת מועדון דיירים 

V

ניהול תקלות שבר ברכוש פרטי

X

שירות

אחזקה 360

ממשק ניהול תקלות אחזקה, ניהול דיירים וקבלת התראות לאפליקציה ולמייל

V

ניהול תיק בניין דיגיטלי הכולל אחזקה מונעת וניהול עובדים ובעלי מקצוע לפי הרשאות

V

ניהול מעקב ותשלומים, כולל אפשרויות תשלום באשראי ו-bit

V

פילוח סטטיסטי ומכלול דוחות הכנסות / הוצאות / מאזן / משימות

V

ניהול קהילת הבניין, ניהול הודעות, לוח מודעות והזמנת מועדון דיירים 

V

ניהול תקלות שבר ברכוש פרטי

V

כמות מבנים / 

שם החבילה

עד 10 מבנים

10-30 מבנים

מתחילים

חינם

200 ₪

מקצוענים

200 ₪

400 ₪

אחזקה 360

300 ₪

500 ₪

30-50 מבנים

50-100 מבנים

100 ומעלה מבנים

350 ₪

500 ₪

750 ₪

550 ₪

700 ₪

950 ₪

650 ₪

800 ₪

1,050 ₪

פירוט מחירון על פי כמות בניינים:

כמות מבנים / 

שם החבילה

עד 10 מבנים

10-30 מבנים

30-50 מבנים

50-100 מבנים

100 ומעלה מבנים

מתחילים

חינם

200 ₪

350 ₪

500 ₪

750 ₪

מקצוענים

200 ₪

400 ₪

550 ₪

700 ₪

950 ₪

אחזקה 360

300 ₪

500 ₪

650 ₪

800 ₪

1,050 ₪

*המחירים לא כוללים מע״מ

כמות מבנים / 

שם החבילה

מתחילים

עד 10 מבנים

חינם

10-30 מבנים

300 ₪

30-50 מבנים

350 ₪

50-100 מבנים

500 ₪

100 ומעלה מבנים

750 ₪

 

כמות מבנים / 

שם החבילה

מקצוענים

עד 10 מבנים

200 ₪

10-30 מבנים

400 ₪

30-50 מבנים

550 ₪

50-100 מבנים

700 ₪

100 ומעלה מבנים

950 ₪

 

כמות מבנים / 

שם החבילה

אחזקה 360

עד 10 מבנים

300 ₪

10-30 מבנים

500 ₪

30-50 מבנים

650 ₪

50-100 מבנים

800 ₪

100 ומעלה מבנים

1,050 ₪