dreamhost

חוקי ועד ביתחוקי ועד בית

למוסד הבית משותף מספר יסודות משפטיים עליהם מתבסס
ההצהרה – היא הכלי הבסיסי שבאמצעותו בעלי הנכסים מחויבים לתוכנית משותפת
התקנון – מגדיר את כללי התפעול של הבניין ושל הנציגות הנבחרת

שטר דירה הבודד – לדירה צריך להתייחס ולהיות תואם להצהרה, השטר צריך להכיל תיאור מדויק של הקרקע ושל הדירה הספציפית, ואת כל מה שכלול בהצהרה ומתייחס לדירה כגון הגבלות, תקנות וכמובן צריך לעמוד בדרישות המקומיות.

סימן ג' מתוך חוק הבתים המשותפים קובע הוראות וכללים לניהול הבית המשותף אשר מטרתם להסדיר את אבני היסוד ויחסי הגומלין בין הדיירים. הבית המשותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות. 62 (א) "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של ששני שלישים מבעלי הדירות שהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם". חוקי ועד בית

ע"פ תקנון זה ינהגו הדיירים ונבחריהם ועד הבית. נציגות הדיירים משמשת ככנסת של הבית המשותף ולפי החוקים של הבית תנהל את מתקני הבית המשותף.

במידה ולא הוחלט על תקנון ספציפי הבניין יתנהל ע"פ תקנון מצוי אותו פרסם משרד המשפטים ולצורך פתרון משפטי לבניינים חסרי תקנון –

לתקנון

DARIMPO מספקת פתרון יעיל נוח וקל לנהל את הבית בצורה חכמה ויעילה בכדי לא להגיע לבעיות משפטיות.

ניתן לפתוח תקלה באתר או להוריד את האפליקציה.

ליעוץ משפטי לועדי בתים וחברות אחזקה לחצו כאן

להורדה בחינם לאייפון
להורדה בחינם לאנדרואיד
לפתיחת דיווח/תקלה דווחו עכשיו
נגישות