dreamhost

תקנון בית משותףתקנון בית משותף

לבתים משותפים האוטונומיה לבחור את הכללים המנחים בהתנהלות הבית באמצעות קביעת תקנון.

התקנון מגדיר את כללי התפעול של הבניין ושל הנציגות הנבחרת, כלומר מסמך זה אמור לספק הסבר לעניינים כגון : בחירה של נציגות הדיירים, שיטה מוסכמת לכינוס אסיפה וכללים למתן הודעה על כך, הסדרת השטחים המשותפים ואת דרך האחזקה וניהולם. תקנון בית משותף

הבית המשותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות. 62 (א) "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של ששני שלישים מבעלי הדירות שהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם" , סעיף זה נותן החופש לחברי הבית לקבוע את החובות והזכויות ואופן חלוקתם באמצעות רוב של שני שליש מהרכוש המשותף. אם זאת מצויין בהמשך הסעיף כי אין לרוב לקבוע החלטות המחייבות בעל דירה בחובות או בהוצאות נוספות, אלא אם הסכים לכך, כאשר לא נקבע תקנון ברירת המחדל הינה התקנון המצוי. (קישור לתקנון המצוי)

התוכנה והאפליקציה של דרימפו מייצרת רשת אחזקה כוללת ופתרון פשוט, יעיל וחסכוני לכל מרכיבי ניהול ואחזקה של בתים משותפים, ועדי בתים, דירות פרטיות, דירות שכורות, ניהול וטיפול בכל התקלות בבית לנוחיות הדיירים.

להורדה בחינם לאייפון
להורדה בחינם לאנדרואיד
לפתיחת דיווח/תקלה דווחו עכשיו
נגישות