dreamhost

ביטוח בתים משותפיםביטוח בתים משותפים

ביטוח לבית המשותף חשוב בכדי להגן על דיירי המבנה מפני הוצאות גדולות ובלתי צפויות.

הוצאות אלו יכולות להיגרם מנזקים למבנה בעקבות פיצוץ צנרת, שריפה, רעידת אדמה, נזק בזדון, התפוצצות, סערה ו/או סופה., פיצוצי בלוני גז, נזילות, פגעי מזג האוויר ועוד .

ביטוח מבנה יכסה נזקים אלו ויאפשר לדיירים להחזיר את הרכוש המשותף לקדמותו ולאפשר המשך שימוש במבנה.

אפשרות נוספת להוצאה של הדיירים היא תביעה של עובדים שעבדו בבניין ותוך כדי עבודתם נפגעו. ביטוח חבות מעבידים יגן על הדיירים מפני הוצאות התביעה ככל והבניין שמר על כללי העסקה המעוגנים בחוק ובפוליסה שועד הבית רכש עבור הבית המשותף. ביטוח בתים משותפים

מקרים אחרים בהם דיירי הבניין חשופים לתביעות ובעקבות כך להוצאות כספיות גדולות הם פגיעת גוף של מבקר מזדמן. ביטוח צד ג' יכסה פגיעות של צד שלישי אשר בעת ביקורו בבניין נפגע מכל דבר שהוא והחליט לתבוע את דיירי הבניין וזאת בתנאי שהבניין שמר על כללי תחזוקה כפי שמופיעים בחוק ובפוליסת הביטוח לבית המשותף אותה רכש.

באמצעות DARIMPO ניתן לייצר התראה לחידוש פוליסה ולצמצם את הסיכוי להיות חשוף לתביעות והוצאות בלתי צפויות, לקבל הצעות לפוליסה חדשה מסוכני ביטוח מומחים בתחום הבתים המשותפים אשר מכירים מאות ואלפי מקרים שכדאי לקחת בחשבון שבוחרים פוליסת ביטוח לבית המשותף.

 ביטוח מבנה לבית משותף- ביטוח שמכסה את הרכוש המשותף כנגד נזקים מאסונות טבע ועד פריצות לבניין.

 ביטוח חבות מעבידים- ביטוח המכסה את דיירי הבניין מפגיעות של כל אדם שהועסק ע"י ועד הבית.

 ביטוח צד ג'- ביטוח שמכסה את דיירי הבניין מפני כל פגיעה בגוף של כל מבקר מזדמן בבניין.

התוכנה והאפליקציה של דרימפו מייצרת רשת אחזקה כוללת ופתרון פשוט, יעיל וחסכוני לכל מרכיבי ניהול ואחזקה של בתים משותפים, ועדי בתים, דירות פרטיות, דירות שכורות, ניהול וטיפול בכל התקלות בבית לנוחיות הדיירים.

להורדה בחינם לאייפון
להורדה בחינם לאנדרואיד
לפתיחת דיווח/תקלה דווחו עכשיו
נגישות